มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

การต่อสู้ของโคคิวทัสและเหล่าตัวแทนลิซาร์ดแมนเริ่มขึ้น และจบลงด้วยการสิโรราบของหมู่บ้านลิซาร์ดแมน

ดำเนินสู่เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรรีเอสตีเซซึ่งถูกเงามืดคืบคลานกัดกินจากภายใน!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'25263' and ( pcharacter='29' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3915,14898,5542,13472,16372,12070,12068,12073,24171,14895,21744,11894,12074,13473,13809,14905,14889,12069 Array ( [0] => 3915 [1] => 14898 [2] => 5542 [3] => 13472 [4] => 16372 [5] => 12070 [6] => 12068 [7] => 12073 [8] => 24171 [9] => 14895 [10] => 21744 [11] => 11894 [12] => 12074 [13] => 13473 [14] => 13809 [15] => 14905 [16] => 14889 [17] => 12069 )