มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

นี่คือการต่อสู้ของเหล่าวัยรุ่น ถ้า ‘เขินอาย’ ก่อนคือผู้แพ้!

คุณทาคากิที่นั่งข้างๆ วันๆ เอาแต่แกล้งผมดีนัก คอยดูเถอะ วันนี้แหละ ผมจะแกล้งคุณทาคากิกลับบ้าง เอาให้อายม้วนไปเลย!!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'25261' and ( pcharacter='374' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12949,15019,12950,15018,24166,11988,18251,12297,11681,13706,23983,12298 Array ( [0] => 12949 [1] => 15019 [2] => 12950 [3] => 15018 [4] => 24166 [5] => 11988 [6] => 18251 [7] => 12297 [8] => 11681 [9] => 13706 [10] => 23983 [11] => 12298 )