พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Outro theme release to TV anime ULTRAMAN airing from April 2020 by Void_Chords-- a unit formed by composer, Ryo Takahashi. Having Ryohei from Unlimited tone and Foggy-D from ONE III NOTES as guest vocals, Void_Chords adds dimension to "ULTRAMAN" with their new song. Includes title track, coupling track, and instrumentals. Comes with illustrated obi packaging.

q select pid from dex_product where pid<>'25252' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12982,1095,3646,3864,2857,23940,11196,23934,19025,19098,2739,18466,24711,5241,22683,16308,25210,24908 Array ( [0] => 12982 [1] => 1095 [2] => 3646 [3] => 3864 [4] => 2857 [5] => 23940 [6] => 11196 [7] => 23934 [8] => 19025 [9] => 19098 [10] => 2739 [11] => 18466 [12] => 24711 [13] => 5241 [14] => 22683 [15] => 16308 [16] => 25210 [17] => 24908 )