พรีออเดอร์

กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ พฤษภาคม 2020

340 BAHT
พรีออเดอร์

Product size: 310 mm in length × 220 mm in width(Closed state)
Material: Polypropylene

q select pid from dex_product where pid<>'25071' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7286,16848,8589,8198,9789,14045,13599,20081,23229,11182,15376,8534,25065,8334,20840,5833,7018,16833 Array ( [0] => 7286 [1] => 16848 [2] => 8589 [3] => 8198 [4] => 9789 [5] => 14045 [6] => 13599 [7] => 20081 [8] => 23229 [9] => 11182 [10] => 15376 [11] => 8534 [12] => 25065 [13] => 8334 [14] => 20840 [15] => 5833 [16] => 7018 [17] => 16833 )