มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

เนื่องจากความพ่ายแพ้ในการนำทัพของโคคิวทัส ไอนซ์ อูล โกว์นจึงชี้แนะเพื่อให้ลูกน้องของตนเติบโตขึ้น และทำให้โคคิวทัสเสนอความคิดเห็นของตนออกมา

การประกาศศักดาของผู้ควบคุมความตายสร้างความตึงเครียดให้เหล่าลิซาร์ดแมนในการเลือกตัวแทนในการสู้ครั้งต่อไป

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'25032' and ( pcharacter='29' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14901,14905,21744,14889,24168,5534,14904,14902,14894,12073,20455,12063,7056,9687,7030,13809,12062,13470 Array ( [0] => 14901 [1] => 14905 [2] => 21744 [3] => 14889 [4] => 24168 [5] => 5534 [6] => 14904 [7] => 14902 [8] => 14894 [9] => 12073 [10] => 20455 [11] => 12063 [12] => 7056 [13] => 9687 [14] => 7030 [15] => 13809 [16] => 12062 [17] => 13470 )