มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24985' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10534,22676,4873,2210,22312,16192,24701,20580,24480,23839,18311,18821,10608,18717,18350,11720,23021,336 Array ( [0] => 10534 [1] => 22676 [2] => 4873 [3] => 2210 [4] => 22312 [5] => 16192 [6] => 24701 [7] => 20580 [8] => 24480 [9] => 23839 [10] => 18311 [11] => 18821 [12] => 10608 [13] => 18717 [14] => 18350 [15] => 11720 [16] => 23021 [17] => 336 )