พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ มิถุนายน 2020

2,280 BAHT
พรีออเดอร์

Attached armed: beam rifle / beam saber / beam rotor

---------------------------------------------

1/100 scale assembly plastic model

Target age: 15 years or older

Product material: PS / PET

・ No adhesive is used for assembly

---------------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'24964' and ( pcharacter='152' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4289,18660,20155,5709,9271,20156,23455,4295,20154,6233,4238,13643,21208,9604,1712,10316,24342 Array ( [0] => 4289 [1] => 18660 [2] => 20155 [3] => 5709 [4] => 9271 [5] => 20156 [6] => 23455 [7] => 4295 [8] => 20154 [9] => 6233 [10] => 4238 [11] => 13643 [12] => 21208 [13] => 9604 [14] => 1712 [15] => 10316 [16] => 24342 )