พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 20 มีนาคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ เมษายน 2020

480 BAHT
พรีออเดอร์

Made in China
Material : Paper / tin plate / PET
Size : Diameter 44 mm
PKG : Paper + OPP Bag

q select pid from dex_product where pid<>'24962' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2771,1253,4453,1233,4934,2513,24193,1279,10265,1663,2864,2769,1261,1284,4729,1273,3387,24948 Array ( [0] => 2771 [1] => 1253 [2] => 4453 [3] => 1233 [4] => 4934 [5] => 2513 [6] => 24193 [7] => 1279 [8] => 10265 [9] => 1663 [10] => 2864 [11] => 2769 [12] => 1261 [13] => 1284 [14] => 4729 [15] => 1273 [16] => 3387 [17] => 24948 )