พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 เมษายน 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้า สิงหาคม 2019

15,000 BAHT
พรีออเดอร์

【Set content】
・ Figure (Ape Baby & Super Saiyan 4 Son Goku)
・ Pedestal

[Product material]
・ PVC

[Product size]
・ Ape: 35cm
・ Super Saiyan 4 Son Goku: 9cm

[Target age]
・ Over 15 years old

q select pid from dex_product where pid<>'24961' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13399,19084,14963,15838,21151,10968,5520,10078,23884,7858,5016,19423,5209,21538,14710,8654,13401,18356 Array ( [0] => 13399 [1] => 19084 [2] => 14963 [3] => 15838 [4] => 21151 [5] => 10968 [6] => 5520 [7] => 10078 [8] => 23884 [9] => 7858 [10] => 5016 [11] => 19423 [12] => 5209 [13] => 21538 [14] => 14710 [15] => 8654 [16] => 13401 [17] => 18356 )