มีสินค้า

ของรางวัลเป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้

390 BAHT
add to cart

Prizes lineup:

 A prize - Asuna figure 
 B prize - Yuuki figure 
 C prize - Poster
 D Prize -Towel 
 E Prize - Clear file 2 pieces set 
 F Prize - Rubber Charm
 Last Prize - Poster

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'24960' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12508,14042,21548,9572,16235,9554,20276,14150,9569,24898,17346,22343,14881,14966,16325,14880,9550,16735 Array ( [0] => 12508 [1] => 14042 [2] => 21548 [3] => 9572 [4] => 16235 [5] => 9554 [6] => 20276 [7] => 14150 [8] => 9569 [9] => 24898 [10] => 17346 [11] => 22343 [12] => 14881 [13] => 14966 [14] => 16325 [15] => 14880 [16] => 9550 [17] => 16735 )