มีสินค้า

ของรางวัลเป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้

390 BAHT
add to cart

Prizes lineup:

 A Prize - Sinon Figure 
 B Prize -  Alice Figure 
 C Prize - Poster 
 D Prize - Glass Collection
 E Prize - Clear File 2 Pieces Set 
 F Prize - Rubber Charm
 Last Prize - Poster

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'24959' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13457,16254,19692,14880,9572,14850,16735,23184,9566,24954,22370,9553,13461,24693,14885,16245,14856,9570 Array ( [0] => 13457 [1] => 16254 [2] => 19692 [3] => 14880 [4] => 9572 [5] => 14850 [6] => 16735 [7] => 23184 [8] => 9566 [9] => 24954 [10] => 22370 [11] => 9553 [12] => 13461 [13] => 24693 [14] => 14885 [15] => 16245 [16] => 14856 [17] => 9570 )