มีสินค้า

280 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24955' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24491,21566,21128,21124,23451,24956,21567,23593,21127,24490,23171,21565,23168,23592,23169,23449,24492,21125 Array ( [0] => 24491 [1] => 21566 [2] => 21128 [3] => 21124 [4] => 23451 [5] => 24956 [6] => 21567 [7] => 23593 [8] => 21127 [9] => 24490 [10] => 23171 [11] => 21565 [12] => 23168 [13] => 23592 [14] => 23169 [15] => 23449 [16] => 24492 [17] => 21125 )