พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork. Details will be updated.

q select pid from dex_product where pid<>'24951' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20188,11007,1765,14447,18220,18973,10153,17426,1398,11631,1391,19450,17429,20765,24950,11759,22410,23635 Array ( [0] => 20188 [1] => 11007 [2] => 1765 [3] => 14447 [4] => 18220 [5] => 18973 [6] => 10153 [7] => 17426 [8] => 1398 [9] => 11631 [10] => 1391 [11] => 19450 [12] => 17429 [13] => 20765 [14] => 24950 [15] => 11759 [16] => 22410 [17] => 23635 )