พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Features new drama track. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24936' and ( pcharacter='605' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24835,25637,25634,24713,25638,25008,24836,25635,25007,25636,24714,24837 Array ( [0] => 24835 [1] => 25637 [2] => 25634 [3] => 24713 [4] => 25638 [5] => 25008 [6] => 24836 [7] => 25635 [8] => 25007 [9] => 25636 [10] => 24714 [11] => 24837 )