มีสินค้า

ของรางวัลเป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้

380 BAHT
add to cart

Ichiban KUJI IDOLiSH7~pandemonium~
จำนวน TICKET 80 ใบ

ของรางวัลเป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้

○ A Prize - Visual Art 
○ B Prize - Visual Art
○ C Prize - Visual Art
○ D Prize - Visual Art
○ E Prize - Visual Art
○ F Prize - Visual Art
○ G Prize - Visual Art
○ H Prize - Visual Art
○ I Prize - Visual Art
○ J Prize - Visual Art
○ K Prize - Visual Art
○ L Prize - Visual Art
○ M Prize - Visual Art
○ N Prize - Visual Art
○ O Prize - Visual Art
○ P Prize - Visual Art
○ Q Prize - Booklet 
○ R Prize - Booklet
○ S Prize - Booklet
○ T Prize - Acrylic Stand
○ U Prize - Mini Poster Set
○ Last Prize - Booklet

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'24932' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17743,14538,19028,17352,12202,21841,11145,17261,10812,20162,17256,14245,17761,17266,11071,19013,2817,11728 Array ( [0] => 17743 [1] => 14538 [2] => 19028 [3] => 17352 [4] => 12202 [5] => 21841 [6] => 11145 [7] => 17261 [8] => 10812 [9] => 20162 [10] => 17256 [11] => 14245 [12] => 17761 [13] => 17266 [14] => 11071 [15] => 19013 [16] => 2817 [17] => 11728 )