สินค้าหมด

ของรางวัลเป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้

380 BAHT

Ichiban KUJI IDOLiSH7~pandemonium~
จำนวน TICKET 80 ใบ

ของรางวัลเป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้

○ A Prize - Visual Art 
○ B Prize - Visual Art
○ C Prize - Visual Art
○ D Prize - Visual Art
○ E Prize - Visual Art
○ F Prize - Visual Art
○ G Prize - Visual Art
○ H Prize - Visual Art
○ I Prize - Visual Art
○ J Prize - Visual Art
○ K Prize - Visual Art
○ L Prize - Visual Art
○ M Prize - Visual Art
○ N Prize - Visual Art
○ O Prize - Visual Art
○ P Prize - Visual Art
○ Q Prize - Booklet 
○ R Prize - Booklet
○ S Prize - Booklet
○ T Prize - Acrylic Stand
○ U Prize - Mini Poster Set
○ Last Prize - Booklet

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'24932' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10818,22479,21841,17257,17745,10822,19639,10902,24532,10905,16026,17261,21840,17756,11068,17263,23696,23699 Array ( [0] => 10818 [1] => 22479 [2] => 21841 [3] => 17257 [4] => 17745 [5] => 10822 [6] => 19639 [7] => 10902 [8] => 24532 [9] => 10905 [10] => 16026 [11] => 17261 [12] => 21840 [13] => 17756 [14] => 11068 [15] => 17263 [16] => 23696 [17] => 23699 )