มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24931' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14515,20037,2892,18158,542,24002,16184,18315,23817,13931,13957,8037,20030,16225,23762,21016,16217,16207 Array ( [0] => 14515 [1] => 20037 [2] => 2892 [3] => 18158 [4] => 542 [5] => 24002 [6] => 16184 [7] => 18315 [8] => 23817 [9] => 13931 [10] => 13957 [11] => 8037 [12] => 20030 [13] => 16225 [14] => 23762 [15] => 21016 [16] => 16217 [17] => 16207 )