มีสินค้า

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24920' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23981,23880,24917,24981,24340,23877,23875,24654,24652,23979,24254,24535,24724,24502,23876,24918,24980,24540 Array ( [0] => 23981 [1] => 23880 [2] => 24917 [3] => 24981 [4] => 24340 [5] => 23877 [6] => 23875 [7] => 24654 [8] => 24652 [9] => 23979 [10] => 24254 [11] => 24535 [12] => 24724 [13] => 24502 [14] => 23876 [15] => 24918 [16] => 24980 [17] => 24540 )