มีสินค้า

2,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24919' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24980,23977,24502,23878,24544,24654,23684,23978,24541,23980,23982,24256,23877,23880,24981,24918,23874,24339 Array ( [0] => 24980 [1] => 23977 [2] => 24502 [3] => 23878 [4] => 24544 [5] => 24654 [6] => 23684 [7] => 23978 [8] => 24541 [9] => 23980 [10] => 23982 [11] => 24256 [12] => 23877 [13] => 23880 [14] => 24981 [15] => 24918 [16] => 23874 [17] => 24339 )