มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24917' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23684,24724,23879,24256,24535,23977,24541,24920,24652,23875,24919,24934,24255,24918,23980,24654,24254,23876 Array ( [0] => 23684 [1] => 24724 [2] => 23879 [3] => 24256 [4] => 24535 [5] => 23977 [6] => 24541 [7] => 24920 [8] => 24652 [9] => 23875 [10] => 24919 [11] => 24934 [12] => 24255 [13] => 24918 [14] => 23980 [15] => 24654 [16] => 24254 [17] => 23876 )