สินค้าเหลือน้อย

5,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24914' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8626,12996,9167,10744,3961,20849,9947,15562,9162,25162,17516,24105,4991,24921,6001,8579,14493,8547 Array ( [0] => 8626 [1] => 12996 [2] => 9167 [3] => 10744 [4] => 3961 [5] => 20849 [6] => 9947 [7] => 15562 [8] => 9162 [9] => 25162 [10] => 17516 [11] => 24105 [12] => 4991 [13] => 24921 [14] => 6001 [15] => 8579 [16] => 14493 [17] => 8547 )