มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24902' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7798,5137,24901,14215,5136,24224,5135,24896,5134,16161,12840,21375,10237,6942,7796,7801,11000,7800 Array ( [0] => 7798 [1] => 5137 [2] => 24901 [3] => 14215 [4] => 5136 [5] => 24224 [6] => 5135 [7] => 24896 [8] => 5134 [9] => 16161 [10] => 12840 [11] => 21375 [12] => 10237 [13] => 6942 [14] => 7796 [15] => 7801 [16] => 11000 [17] => 7800 )