มีสินค้า

280 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24901' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8429,5068,14216,11897,24884,14217,21375,7802,12840,5137,14220,8430,5522,14218,24902,10079,11898,11927 Array ( [0] => 8429 [1] => 5068 [2] => 14216 [3] => 11897 [4] => 24884 [5] => 14217 [6] => 21375 [7] => 7802 [8] => 12840 [9] => 5137 [10] => 14220 [11] => 8430 [12] => 5522 [13] => 14218 [14] => 24902 [15] => 10079 [16] => 11898 [17] => 11927 )