มีสินค้า

280 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24900' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7387,7796,12840,24895,5068,8429,8945,24897,10008,14218,7798,24899,4881,21375,11898,11780,14222,24902 Array ( [0] => 7387 [1] => 7796 [2] => 12840 [3] => 24895 [4] => 5068 [5] => 8429 [6] => 8945 [7] => 24897 [8] => 10008 [9] => 14218 [10] => 7798 [11] => 24899 [12] => 4881 [13] => 21375 [14] => 11898 [15] => 11780 [16] => 14222 [17] => 24902 )