มีสินค้า

280 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24899' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4881,5134,7796,24895,7801,8429,8945,6831,6108,8431,6942,11000,5522,14219,5068,5299,5136,16161 Array ( [0] => 4881 [1] => 5134 [2] => 7796 [3] => 24895 [4] => 7801 [5] => 8429 [6] => 8945 [7] => 6831 [8] => 6108 [9] => 8431 [10] => 6942 [11] => 11000 [12] => 5522 [13] => 14219 [14] => 5068 [15] => 5299 [16] => 5136 [17] => 16161 )