มีสินค้า

280 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24897' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8305,14221,7802,24885,24899,12840,7387,5299,6942,11928,24900,14219,7796,5068,8945,7797,5134,24224 Array ( [0] => 8305 [1] => 14221 [2] => 7802 [3] => 24885 [4] => 24899 [5] => 12840 [6] => 7387 [7] => 5299 [8] => 6942 [9] => 11928 [10] => 24900 [11] => 14219 [12] => 7796 [13] => 5068 [14] => 8945 [15] => 7797 [16] => 5134 [17] => 24224 )