มีสินค้า

280 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24896' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7800,24900,11928,8431,7458,5138,24885,17185,24901,24902,10008,14216,7797,8429,7801,5137,24884,14220 Array ( [0] => 7800 [1] => 24900 [2] => 11928 [3] => 8431 [4] => 7458 [5] => 5138 [6] => 24885 [7] => 17185 [8] => 24901 [9] => 24902 [10] => 10008 [11] => 14216 [12] => 7797 [13] => 8429 [14] => 7801 [15] => 5137 [16] => 24884 [17] => 14220 )