มีสินค้า

280 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24885' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21375,12745,11927,6831,14220,5136,7797,7362,24224,5068,14221,11928,24895,17185,8430,24896,7798,8429 Array ( [0] => 21375 [1] => 12745 [2] => 11927 [3] => 6831 [4] => 14220 [5] => 5136 [6] => 7797 [7] => 7362 [8] => 24224 [9] => 5068 [10] => 14221 [11] => 11928 [12] => 24895 [13] => 17185 [14] => 8430 [15] => 24896 [16] => 7798 [17] => 8429 )