มีสินค้า

สินค้าสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้

149 BAHT
add to cart

สินค้าสุ่มจากชุด ไม่สามารถเลือกแบบได้

q select pid from dex_product where pid<>'24867' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18268,23946,20880,15439,5823,22483,25312,17272,21521,15442,1699,13489,23364,25101,20886,4065,24996,20888 Array ( [0] => 18268 [1] => 23946 [2] => 20880 [3] => 15439 [4] => 5823 [5] => 22483 [6] => 25312 [7] => 17272 [8] => 21521 [9] => 15442 [10] => 1699 [11] => 13489 [12] => 23364 [13] => 25101 [14] => 20886 [15] => 4065 [16] => 24996 [17] => 20888 )