พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24837' and ( pcharacter='605' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24835,24713,24836,24936,25007,24714,25008 Array ( [0] => 24835 [1] => 24713 [2] => 24836 [3] => 24936 [4] => 25007 [5] => 24714 [6] => 25008 )