พรีออเดอร์

4,300 BAHT
4800 BAHT
พรีออเดอร์

** พิเศษสั่งจอง Blu-ray กับ shop.dexclub.com จะแถมฟรีทันที DVD Reconguista in G ฉบับลิขสิทธิ์ของไทย แผ่นที่ 3-4 แบบ Collector Edition สำหรับนำไปดูเทียบความแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่น TV Series และภาพยนตร์ได้เลย

●Special Japanese edition exported from Japan full of gorgeous bonus features!
●Simultaneous worldwide release! (Blu-ray products export)
●Originally broadcast in 2014, "Reconguista in G", directed by General Director Yoshiyuki Tomino, returns as a five-part film series including new scenes and dubbing!
●The world premiere was held during Japan Expo 2019 in France. The theatrical release is planned to be launched both in Japan and overseas!
●Each Blu-ray volume will include a bonus documentary following Director Tomino, targeted at the fans of Yoshiyuki Tomino and “Reconguista in G”!

In an attempt to rescue Bellri and the others, Dellensen launches an attack on the pirate corps's Megafauna. Bellri, forced into space combat in Earth orbit, fails to realize he is facing his former instructor and shoots him down with the G-Self.
Meanwhile, the Capital Army demands the return of the G-Self and Raraiya Monday, and deploys first the Mask team's Elf Bullocks and then Becker's Wuxia team. Behind the scenes, a crisis is developing which will drive them all to violate the taboos of SU-Cordism--the existence of a threat from space.

■Special Description Guide - Mechas part (48 pages planned)
■Booklet in Japanese and English (16 pages planned)
■Bonus Blu-ray Disc including:
- Documentary video on Yoshiyuki Tomino - Part II
- Short videos "Mobile Suit School" (90 sec. x 3 ep.)
■Storyboards vol.2 (570 pages planned)
■Dubbing script Vol.2 (2 books)
■1st Promotional Clip
■Short Interview Clips with General Director Tomino (2 clips)
■Audio commentary
■Storage box illustrated by Ikuro Kuwana (Animation Director)
■Inner jacket illustrated by Ippei Gyobu (Mechanical Design)


Main Disc (1 disc):
1. Japanese DTS-HD Master Audio (2.1ch)
2. Japanese Linear PCM (Stereo)
Bonus Disc (1 disc):
1. Japanese Linear PCM (Stereo), partly Monaural

Main Disc (1 disc):
1. Japanese
2. English
3. French
4. Korean
5. Thai
6. Traditional Chinese (Taiwan / Hong Kong)
7. Simplified Chinese
Bonus Disc (1 disc):
1. None


Main Disc: 96 min. / Color / AVC / BD50G / 16:9 [1080p High Definition]
Bonus Disc: Approx. 15 min. / Color / AVC / BD25G / 16:9 [1080i High Definition], partly [1080p High Definition]

  • Action , Drama , Robot , Sci-Fi
  • NTSC
23976 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 23976 )