พรีออเดอร์

8,300 BAHT
9200 BAHT
พรีออเดอร์

Sixth live tour of MILLIONSTARS "THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 6thLIVE TOUR UNI-ON@IR!!!!" individually performed by each type released on Blu-ray. Features footage of the Fukuoka performance including five Blu-ray discs. Further details will be updated.

q select pid from dex_product where pid<>'24723' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23635,19450,17431,17424,10699,11007,1397,17429,18220,19616,23855,17432,18971,1763,18216,12866,13720,10153 Array ( [0] => 23635 [1] => 19450 [2] => 17431 [3] => 17424 [4] => 10699 [5] => 11007 [6] => 1397 [7] => 17429 [8] => 18220 [9] => 19616 [10] => 23855 [11] => 17432 [12] => 18971 [13] => 1763 [14] => 18216 [15] => 12866 [16] => 13720 [17] => 10153 )