พรีออเดอร์

8,300 BAHT
9200 BAHT
พรีออเดอร์

Sixth live tour of MILLIONSTARS "THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 6thLIVE TOUR UNI-ON@IR!!!!" individually performed by each type released on Blu-ray. Features footage of the Fukuoka performance including five Blu-ray discs. Further details will be updated.

q select pid from dex_product where pid<>'24723' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18971,17425,1394,20999,21343,17848,14447,14445,22183,18216,21021,10708,8366,23417,1391,17434,1390,14444 Array ( [0] => 18971 [1] => 17425 [2] => 1394 [3] => 20999 [4] => 21343 [5] => 17848 [6] => 14447 [7] => 14445 [8] => 22183 [9] => 18216 [10] => 21021 [11] => 10708 [12] => 8366 [13] => 23417 [14] => 1391 [15] => 17434 [16] => 1390 [17] => 14444 )