พรีออเดอร์

8,300 BAHT
9200 BAHT
พรีออเดอร์

Sixth live tour of MILLIONSTARS "THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 6thLIVE TOUR UNI-ON@IR!!!!" individually performed by each type released on Blu-ray. Features footage of the Kobe performance including five Blu-ray discs. Further details will be updated.

q select pid from dex_product where pid<>'24721' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14444,17431,24950,14478,17434,18220,1393,20765,23855,13720,19450,23417,21341,15544,22185,12866,17433,24951 Array ( [0] => 14444 [1] => 17431 [2] => 24950 [3] => 14478 [4] => 17434 [5] => 18220 [6] => 1393 [7] => 20765 [8] => 23855 [9] => 13720 [10] => 19450 [11] => 23417 [12] => 21341 [13] => 15544 [14] => 22185 [15] => 12866 [16] => 17433 [17] => 24951 )