พรีออเดอร์

1,300 BAHT
1450 BAHT
พรีออเดอร์

Minori Chihara celebrates her 15th anniversary with a two-disc best album. Disc 1 features tracks released after "SANCTUARY-Minori Chihara Best Album-" with "Aitakatta Sora" to "Amy" and a new track by Q-MHz. Disc 2 comes with character songs.

q select pid from dex_product where pid<>'24712' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11466,24639,4054,19702,21737,6869,13722,12966,6833,2647,6198,21266,6443,10145,18548,24314,6452,5169 Array ( [0] => 11466 [1] => 24639 [2] => 4054 [3] => 19702 [4] => 21737 [5] => 6869 [6] => 13722 [7] => 12966 [8] => 6833 [9] => 2647 [10] => 6198 [11] => 21266 [12] => 6443 [13] => 10145 [14] => 18548 [15] => 24314 [16] => 6452 [17] => 5169 )