พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

TV anime "Rifle is Beautiful" scheduled to start from October 2019 to release the second insert song single. Includes two insert tracks, and a solo track respectively by main cast Erika Meinohama and Yukio Igarashi and instrumental tracks of all tracks. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24711' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6459,3288,10156,7260,9329,9973,24437,24651,23851,13665,15771,21716,2375,9296,7341,4977,9391,9967 Array ( [0] => 6459 [1] => 3288 [2] => 10156 [3] => 7260 [4] => 9329 [5] => 9973 [6] => 24437 [7] => 24651 [8] => 23851 [9] => 13665 [10] => 15771 [11] => 21716 [12] => 2375 [13] => 9296 [14] => 7341 [15] => 4977 [16] => 9391 [17] => 9967 )