พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 มีนาคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ กรกฎาคม 2020

16,220 BAHT
17820 BAHT
พรีออเดอร์

Set contents

・ Body
・ 3 types of wrist replacement left and right
・ Twin buster rifle
・ Beam saber x 2
・ Neutzberg × 6
・ Seraphim unit
・ Shield
・ Various joints
・ Exclusive stage set

  • Product size: Tall: 170mm / 6.69"inch
  • Material: PVC, ABS, Die-cast

q select pid from dex_product where pid<>'24702' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21443,10728,22548,227,3929,3927,4676,10319,3591,1093,24865,23488,4244,15618,1096,3950,1186,1098 Array ( [0] => 21443 [1] => 10728 [2] => 22548 [3] => 227 [4] => 3929 [5] => 3927 [6] => 4676 [7] => 10319 [8] => 3591 [9] => 1093 [10] => 24865 [11] => 23488 [12] => 4244 [13] => 15618 [14] => 1096 [15] => 3950 [16] => 1186 [17] => 1098 )