พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 มีนาคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ กรกฎาคม 2020

16,220 BAHT
17820 BAHT
พรีออเดอร์

Set contents

・ Body
・ 3 types of wrist replacement left and right
・ Twin buster rifle
・ Beam saber x 2
・ Neutzberg × 6
・ Seraphim unit
・ Shield
・ Various joints
・ Exclusive stage set

  • Product size: Tall: 170mm / 6.69"inch
  • Material: PVC, ABS, Die-cast

q select pid from dex_product where pid<>'24702' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19481,22548,3929,1092,7915,4245,1093,1089,1097,10728,21443,8629,8630,13636,5531,1090,3952,13641 Array ( [0] => 19481 [1] => 22548 [2] => 3929 [3] => 1092 [4] => 7915 [5] => 4245 [6] => 1093 [7] => 1089 [8] => 1097 [9] => 10728 [10] => 21443 [11] => 8629 [12] => 8630 [13] => 13636 [14] => 5531 [15] => 1090 [16] => 3952 [17] => 13641 )