มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24698' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21292,21582,16143,14168,24003,22878,8165,16207,82,5012,1817,23540,19821,21732,19810,51,18905,23893 Array ( [0] => 21292 [1] => 21582 [2] => 16143 [3] => 14168 [4] => 24003 [5] => 22878 [6] => 8165 [7] => 16207 [8] => 82 [9] => 5012 [10] => 1817 [11] => 23540 [12] => 19821 [13] => 21732 [14] => 19810 [15] => 51 [16] => 18905 [17] => 23893 )