มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24697' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23858,22878,10056,18707,2185,10032,9982,18303,13903,1846,21290,4413,341,2894,22904,1787,13871,13927 Array ( [0] => 23858 [1] => 22878 [2] => 10056 [3] => 18707 [4] => 2185 [5] => 10032 [6] => 9982 [7] => 18303 [8] => 13903 [9] => 1846 [10] => 21290 [11] => 4413 [12] => 341 [13] => 2894 [14] => 22904 [15] => 1787 [16] => 13871 [17] => 13927 )