สินค้าเหลือน้อย

6,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24696' and ( pcharacter='502' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17612,14794,16768,14803,13212,14777,17634,17600,14829,13209,19954,18561,14773,14741,20754,17599,16759,17620 Array ( [0] => 17612 [1] => 14794 [2] => 16768 [3] => 14803 [4] => 13212 [5] => 14777 [6] => 17634 [7] => 17600 [8] => 14829 [9] => 13209 [10] => 19954 [11] => 18561 [12] => 14773 [13] => 14741 [14] => 20754 [15] => 17599 [16] => 16759 [17] => 17620 )