มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24694' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14963,13560,22403,14722,13477,10063,22400,19417,22368,16434,22407,18353,16164,5210,13402,10756,24123,13394 Array ( [0] => 14963 [1] => 13560 [2] => 22403 [3] => 14722 [4] => 13477 [5] => 10063 [6] => 22400 [7] => 19417 [8] => 22368 [9] => 16434 [10] => 22407 [11] => 18353 [12] => 16164 [13] => 5210 [14] => 13402 [15] => 10756 [16] => 24123 [17] => 13394 )