พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 24 ธันวาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ กรกฎาคม 2020

2,550 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Pre-painted Posable Figure
Size: Approx. H160mm
Material: PVC&ABS& Nylon

[Set Contents]
-Main figure
-Base
-Option parts
Details
Sculptor: Maeda Kyouji
Sculpture Producer: Takumi Kobo

*The figure cannot stand on its own so please use the included base for display.

q select pid from dex_product where pid<>'24692' and ( pcharacter='493' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23921,23922,23923,21663,24113,20967,17331,18240,23828,24083,24082,23602,15759,23827,23920,24359,20598,20963 Array ( [0] => 23921 [1] => 23922 [2] => 23923 [3] => 21663 [4] => 24113 [5] => 20967 [6] => 17331 [7] => 18240 [8] => 23828 [9] => 24083 [10] => 24082 [11] => 23602 [12] => 15759 [13] => 23827 [14] => 23920 [15] => 24359 [16] => 20598 [17] => 20963 )