พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 24 ธันวาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ กรกฎาคม 2020

2,550 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Pre-painted Posable Figure
Size: Approx. H160mm
Material: PVC&ABS& Nylon

[Set Contents]
-Main figure
-Base
-Option parts
Details
Sculptor: Iwakura Keiji & PROGRESS
Sculpture Producer: Takumi Kobo

*The figure cannot stand on its own so please use the included base for display.

q select pid from dex_product where pid<>'24691' and ( pcharacter='493' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17331,13095,20967,24082,23919,18240,23602,23920,24358,24084,23603,17333,20963,21663,23918,17332,24083,21839 Array ( [0] => 17331 [1] => 13095 [2] => 20967 [3] => 24082 [4] => 23919 [5] => 18240 [6] => 23602 [7] => 23920 [8] => 24358 [9] => 24084 [10] => 23603 [11] => 17333 [12] => 20963 [13] => 21663 [14] => 23918 [15] => 17332 [16] => 24083 [17] => 21839 )