มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24660' and ( pcharacter='267' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13553,24819,17524,24820,21955,17858,24450,17523,12870,24821,16284,24447,12507,14057,24445,24672,24818,24673 Array ( [0] => 13553 [1] => 24819 [2] => 17524 [3] => 24820 [4] => 21955 [5] => 17858 [6] => 24450 [7] => 17523 [8] => 12870 [9] => 24821 [10] => 16284 [11] => 24447 [12] => 12507 [13] => 14057 [14] => 24445 [15] => 24672 [16] => 24818 [17] => 24673 )