มีสินค้า

2,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24654' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23978,24255,24544,23979,23875,24540,23878,24650,24541,23874,24502,24339,23880,24254,24340,24535,23982,23980 Array ( [0] => 23978 [1] => 24255 [2] => 24544 [3] => 23979 [4] => 23875 [5] => 24540 [6] => 23878 [7] => 24650 [8] => 24541 [9] => 23874 [10] => 24502 [11] => 24339 [12] => 23880 [13] => 24254 [14] => 24340 [15] => 24535 [16] => 23982 [17] => 23980 )