พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 ธันวาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ เมษายน 2020

1,800 BAHT
1980 BAHT
พรีออเดอร์

Set content

・ Figure-rise Standard Kamen Rider Genm Action Gamer Level 2 x 1

・ Gashakon Bagweiser × 1 ・ Kainus Seal × 1 ・ Foil Seal × 1

・ Display base x 1

----------------------------------------

Non-scale assembly plastic model

Target age: 15 years old and over

Product material: PS / ABS

・ No adhesive is used for assembly

* Tools such as nippers (sold separately) are required for assembly.

----------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'24645' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6144,5875,18336,6292,18113,8477,22816,21222,21506,6827,6946,20040,11011,11028,6899,7210,5723,11167 Array ( [0] => 6144 [1] => 5875 [2] => 18336 [3] => 6292 [4] => 18113 [5] => 8477 [6] => 22816 [7] => 21222 [8] => 21506 [9] => 6827 [10] => 6946 [11] => 20040 [12] => 11011 [13] => 11028 [14] => 6899 [15] => 7210 [16] => 5723 [17] => 11167 )