พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ พฤษภาคม 2020

7,650 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Proovy
Specifications
Pre-painted Complete Figure
Scale: 1/7
Size: Approx. H210mm (Not including the base)
Material: ATBC-PVC, ABS

[Set Contents]
-Main figure
-Helmet head set
-Gauntlet
-Base
Details
Sculptor [Figure, Helmet Head, Effect Part]: Ozawa Shingo
3D Sculpting [Gauntlet Unit, Shoulder Armor, Core Unit, Jewel Unit] / Base: Ema Tokio (Sawada Kobo)
Dekomasu Color Planning, Production: Sawada Kobo

q select pid from dex_product where pid<>'24630' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17410,14640,12079,15289,16657,19933,14265,15285,14030,16931,23322,16668,15251,16665,13664,21315,13280,22768 Array ( [0] => 17410 [1] => 14640 [2] => 12079 [3] => 15289 [4] => 16657 [5] => 19933 [6] => 14265 [7] => 15285 [8] => 14030 [9] => 16931 [10] => 23322 [11] => 16668 [12] => 15251 [13] => 16665 [14] => 13664 [15] => 21315 [16] => 13280 [17] => 22768 )