พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Popular voice artist, Mai Fuchigami to release her fourth single featured as the outro theme to TV anime "Sorcerous Stabber Orphen" set to premiere in Jan. 2020. Mai takes part in the anime voicing Dochin and also wrote the lyrics for the outro them. Includes leading track, coupling track and instrumental tracks of respective songs. Newly illustrated long obi packaging.

q select pid from dex_product where pid<>'24621' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2732,1515,7906,4946,24148,22783,3823,20545,18221,22982,12479,24495,17542,20122,10755,12905,6518,19612 Array ( [0] => 2732 [1] => 1515 [2] => 7906 [3] => 4946 [4] => 24148 [5] => 22783 [6] => 3823 [7] => 20545 [8] => 18221 [9] => 22982 [10] => 12479 [11] => 24495 [12] => 17542 [13] => 20122 [14] => 10755 [15] => 12905 [16] => 6518 [17] => 19612 )