พรีออเดอร์

2,150 BAHT
2350 BAHT
พรีออเดอร์

Voice artist, Aina Suzuki finally makes her major debut. Features outro theme to TV anime "Hatena Illusion" where she voices main character Kana Hoshisato. Includes 10 tracks. Limited Edition comes with a Blu-ray including music video and making-of "Hikariiro no Uta", photobook, message card from Aina, and Aina keychain. Special storage box packaging.

q select pid from dex_product where pid<>'24578' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9969,1875,18656,24629,3823,3804,25104,22278,20951,10164,22588,4691,21695,11217,9929,6730,8505,6518 Array ( [0] => 9969 [1] => 1875 [2] => 18656 [3] => 24629 [4] => 3823 [5] => 3804 [6] => 25104 [7] => 22278 [8] => 20951 [9] => 10164 [10] => 22588 [11] => 4691 [12] => 21695 [13] => 11217 [14] => 9929 [15] => 6730 [16] => 8505 [17] => 6518 )