พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 6 มกราคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

3,600 BAHT
3960 BAHT
พรีออเดอร์

set content
Berosa Zetsume Rise key ... 1
Berosa Zetsume Rise Key Crack Key Parts ... 1
Ecar Zetsume Rise key ... 1
Ecar Zetsume Rise cracked key parts ... 1
Queneo Zetsume Rise key ... 1
Queneo Zetsume Rise Key Crack Key Parts ... 1
Neohe Zetsume Rise Key ... 1
Neohe Zetsume Rise Key Crack Key Parts ... 1
Instruction manual ... 1

Product size
Zetsume Rise key ... Each 62mm x W 97mm x D 22mm
Cracked key parts ... Each 45mm x W 95mm x D 15mm

Product material
Zetsume Rise key ... ABS, PC, PET, PP
Cracked key parts ... PC

Target age
3 years old or older

battery
Zetsume Rise Key ... LR4 x 3 (included) * Battery installed is for testing.
 
 
 
 

/
q select pid from dex_product where pid<>'24544' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23877,24540,24256,23876,23875,23684,24541,23979,24340,23982,24255,24535,23981,23874,24724,23880,23980,24650 Array ( [0] => 23877 [1] => 24540 [2] => 24256 [3] => 23876 [4] => 23875 [5] => 23684 [6] => 24541 [7] => 23979 [8] => 24340 [9] => 23982 [10] => 24255 [11] => 24535 [12] => 23981 [13] => 23874 [14] => 24724 [15] => 23880 [16] => 23980 [17] => 24650 )