มีสินค้า

2,350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24540' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24502,24539,23878,24340,23875,23876,23982,23874,24652,24650,23877,24654,23979,23978,24254,24256,24339,23980 Array ( [0] => 24502 [1] => 24539 [2] => 23878 [3] => 24340 [4] => 23875 [5] => 23876 [6] => 23982 [7] => 23874 [8] => 24652 [9] => 24650 [10] => 23877 [11] => 24654 [12] => 23979 [13] => 23978 [14] => 24254 [15] => 24256 [16] => 24339 [17] => 23980 )