พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Original theatrical release "Santa Company - Chrtistmas no Himitsu" scheduled to premiere in Dec. 2019 originally written, scripted, and directed by film director, Kenji Itoso. Main theme song by Minori Chihara. Includes title track, 2 insert tracks, and instrumental tracks of each. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24519' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24621,14549,23984,21978,22818,22582,10175,10777,6197,22429,22235,10636,24441,6684,24668,8256,1209,21916 Array ( [0] => 24621 [1] => 14549 [2] => 23984 [3] => 21978 [4] => 22818 [5] => 22582 [6] => 10175 [7] => 10777 [8] => 6197 [9] => 22429 [10] => 22235 [11] => 10636 [12] => 24441 [13] => 6684 [14] => 24668 [15] => 8256 [16] => 1209 [17] => 21916 )