พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Original theatrical release "Santa Company - Chrtistmas no Himitsu" scheduled to premiere in Dec. 2019 originally written, scripted, and directed by film director, Kenji Itoso. Main theme song by Minori Chihara. Includes title track, 2 insert tracks, and instrumental tracks of each. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24519' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18557,23646,14789,6801,19339,24115,3625,14134,23499,6507,20066,20199,19745,6615,2860,17310,2905,7348 Array ( [0] => 18557 [1] => 23646 [2] => 14789 [3] => 6801 [4] => 19339 [5] => 24115 [6] => 3625 [7] => 14134 [8] => 23499 [9] => 6507 [10] => 20066 [11] => 20199 [12] => 19745 [13] => 6615 [14] => 2860 [15] => 17310 [16] => 2905 [17] => 7348 )